درباره ما


دست يابي به اطلاعات و داده هاي  سازماني مانند وزارت نيرو ويا صنايعي مانند آب و برق براي مخاطبين درون و برون سازماني كار ساده اي نيست. زيرا اين آمار و اطلاعات  پراكنده و به صورت نامنظم در پايگاه هاي متعددي قرار دارند. پرسش اين جاست كه  براي يك دست كردن، نظام مند كردن  و دسته بندي و سازمان دادن حجم فراواني از آمار و اطلاعات  " آب، برق، فاضلاب، انرژي هاي تجديد پذير و ساير علوم وابسته به اين صنايع"  كه به آساني در اختيار مخاطبين قرارداد، بايد چكار كرد؟!
راه اندازي شبكه آمار و اطلاعات وزارت نيرو پاسخي به اين پرسش است. در واقع اين شبكه،  يك پايگاه پُرتال است كه در تلاش است تمامي پايگاه ها و همچنين آمار و اطلاعات صنعت آب و برق كشور را جمع آوري و در يك سامانه الكترونيكي قرار دهد.  مديران اين شبكه در صدد هستند تا آخرين آمار و اطلاعات صنعت آب و برق در هر نوع قالب اطلاعاتي را گرد آوري و با ساده ترين روش ها در اختيار مخاطبين اين دو صنعت پويا و پژوهش گرا قرار دهند.
 شبكه آمار و اطلاعات بيانگر توجه "گروه مهندسی اطلاعات و GIS  وزارت نيرو" جهت دست يابي و در اختيار قرار گرفتن فناوري اطلاعات براي اشاعه آمار واطلاعات آب و برق است. اين گروه زير مجموعه دفتر فناوري اطلاعات و امنیت فضای مجازی معاونت سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات  وزارت نيرو است.  
 از كاربران عزيز در خواست مي شود نظرها و پيش نهادهاي خود را براي پُربار كردن محتواي اين پايگاه به آدرس هاي زير بفرستند.
 پست الکترونیک:    statistic@moe.gov.ir 
 ما آماده هستيم تا كاربران به ما بگويند چه نوع آمار و اطلاعاتي را در اختيارشان  قراردهيم.
                                                                                                   گروه مهندسی اطلاعات  و  GIS  وزارت نیرو