عملیات اجرایی نیروگاه بخار سیریک در استان هرمزگان آغاز می‌شود
1395/12/02