ايران ارازان‌ترين تعرفه برق در دنيا را دارد / الزام دولت به نهادهاي عمومي و دولتي برای به‌کارگیری انرژي خورشيدي
1395/08/12