تضمین خرید 5 سال انرژی و تامین سوخت نیروگاه‌ها /15 میلیارد دلار زمینه سرمایه‌گذاری در بخش آب
1394/12/17