تامین اعتبار 2500 میلیاردی برای خرید لوله‌های انتقال آب/لزوم ایجاد فرصت بالندگی بخش خصوصی در شرایط پسابرجام
1394/12/15