لزوم احداث 26 هزارمگاوات نیروگاه در 5 سال آینده/تشکیل اتاق فکر برای معماری انرژی
1394/12/04