کاهش 6 درصدی قیمت متوسط معامله برق در بورس انرژی
1394/12/04