شعار "آب و مشاغل" به عنوان شعار روز جهانی آب در سال 2016 اعلام شد
1394/12/03