بازار کسب و کار بزرگی در حوزه انرژی نداریم/ نیازمند راه­کار­های مرتبط با هر اقلیم هستیم
1394/11/20