با انرژی خورشیدی انجام شد؛ تامین برق 27 روستا در مناطق سخت‌گذر استان خوزستان
1394/11/12