جذب سرمايه گذار خارجي برای توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در استان مرکزي
1394/11/03