چاه‌های 6 دشت پایلوت فارس به کنتور هوشمند مجهز می‌شوند
1394/08/18