صرفه‌جویی بیش از 111 میلیون مترمکعبی در منابع آب زیرزمینی استان همدان
1394/08/11