امسال حجم بالایی از طرح‌های نیمه‌تمام آب روستایی اجرایی می‌شود
1394/06/16