نیروگاه‌های خوزستان بیش از 11 هزار گیگاوات ساعت برق تولید کردند
1394/05/18