کاهش بارش‌ها در 18 استان/گیلان و هرمزگان دارای بیشترین و کمترین بارش
1394/01/16