وضعیت حدود نیمی از دشت‌های ایران ممنوعه بحرانی است
1393/12/25