برنامه‌ریزی برای پیک‌سایی حدود 4200 مگاواتی برق در سال آینده
1393/10/23