- با 600 میلیارد ریال اعتبار، تا کنون 35 درصد از شبکه‌های فرسوده آب شهر یاسوج بازسازی شد
1402/08/20