مجری طرح‌های نیروگاه گازی برق حرارتی: واحدهای گازی نیروگاه زرند سال آینده وارد مدار می‌شوند
1399/07/20