مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد خبر داد: افزایش 8 درصدی حداکثر نیاز مصرف استان یزد به ۱۸۰۵ مگاوات
1399/07/20