احداث و تکمیل بیش از ۱۱ پروژه آب و فاضلاب خراسان شمالی از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری
1399/07/19