مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: کاهش 26 درصدی خاموشی‌ها در استان همدان
1399/06/23