برگزاري دو دوره آماري "روش تدوين اقلام آماري" و "آشنايي با فرآيند گردش اقلام آماري"به صورت وبينار در پاييز 99
1399/06/22
اطلاعيه برگزاري دو دوره آموزشي به صورت وبينار در پاييز 99
 
 به آگاهي کليه همکاران واحدهاي آمار و اطلاعات صنعت آب و برق مي رساند دو دوره آموزشي زير به صورت وبينار در پاييز 99، توسط موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق واحد البرز (مهرشهرکرج) در دستور کار قرار گرفت.
 اطلاعات برگزاري و ثبت نام از طريق اين موسسه جهت واحدهاي آموزش کليه شرکت ­هاي زيرمجموعه ارسال شده است و ثبت­ نام با ارسال معرفي­نامه به موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق واحد البرز (مهرشهرکرج)، جهت شرکت در دوره ياد شده انجام خواهد شد.
ضمنا سرکار خانم رحيمي (مسئول آموزش) با شماره­ تلفن 33355600- 026  و جناب آقاي صداقت با شماره تلفن  33355606-026 جهت کسب اطلاعات بیش­تر در واحد آموزشي البرز معرفی می­شوند.
آدرس سامانه مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران جهت کسب اطلاعات:  http://therc.ir    

 شرح دوره ها:
  • دوره آموزش "روش تدوين اقلام آماري" با کد آموزشي 7101 و 18 ساعت آموزش (12ساعت نظري و 6 ساعت عملي) فايل پيوست (1)
  • دوره آموزش "آشنايي با فرآيند گردش اقلام آماري" با کد آموزشي 7113  و 18 ساعت آموزش (9 ساعت نظري و 9 ساعت عملي) فايل پيوست (2)
           آدرس شبکه آمار و اطلاعات وزارت نيرو جهت کسب اطلاعات ثبت ­نام و برنامه زمان بندي دوره ­ها: isn.moe.gov.ir   
 
دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو
شهريور 1399