افزایش 13 هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی در دولت تدبیر و امید/ ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی از مرز 68 هزار مگاوات گذشت
1399/06/16