اصفهان آمادگی کامل برای وقوع سیلاب در استان را دارد
1398/12/06