چرخ توسعه و عمران در صنعت آب و برق با سرعت مطلوب در حال حرکت است/ ۹۰ درصد تجهیزات آب و برق کشور داخلی است
1398/12/05