استاندار اصفهان: کاهش 35 درصدی بارش‌ها در حوضه زاینده‌رود مصرف بهینه آب را می‌طلبد
1398/11/28