معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو خبر داد: برنامه وزارت نیرو برای کاهش مصرف انرژی با مشارکت استارت‌آپ‌ها
1398/11/02