2 واحد تصفیه‌خانه فاضلاب داران اصفهان در آستانه بهره‌برداری است
1398/10/30