7 طرح حوزه فاضلاب با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرهای خراسان رضوی اجرا می‌شود
1398/10/29