وزير نيرو در چابهار: اجراي 60 پروژه صنعت آب و برق در استان سيستان و بلوچستان به ارزش 8 هزار میلیارد تومان
1398/10/24