وزير نيرو در آیین افتتاح سد مخزنی احمدبیگلوی مشگین‌شهر عنوان کرد: بهره‌برداری از 39 سد در دولت تدبير و اميد
1398/10/11