با حضور وزیر نیرو در هفته دهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران؛ طرح آبرساني به 30 روستا در خراسان رضوي افتتاح شد
1398/10/03