نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی بافت کرمان به شبکه متصل می‌شود
1398/03/26