راه‌اندازی 3200 نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی در کشور/ ایجاد درآمد پایدار برای خانوارهای ساکن در مناطق روستایی
1398/03/13