استفاده از آب‌شيرين‌كن بندرعباس نقطه عطف تامین آب در استان است
1397/12/28