آبیاری فضای سبز فرودگاه امام‌خمینی‌ با پساب تصفیه‌خانه‌ اسلام‌شهر
1397/12/22