تمامی گلزارهای شهدا در کشور دارای آب و برق هستند/ تأمین و توزیع شبانه‌روزی آب و برق مصداق بارز فرهنگ ایثار و شهادت است
1397/12/18