حجم بارش‌های کشور به 193.3 میلی‌متر رسید
1397/12/11