75 درصد جمعیت استان همدان زیر پوشش شبکه جمع‌آوری فاضلاب است
1397/11/17