نیروگاه خورشیدی یگ مگاواتی بردسیر کرمان افتتاح شد
1397/10/29