نخستین توربین‌های مزرعه بادی آقکند آذربایجان‌شرقی به شبکه سراسری متصل شد
1397/10/18