تراز آب دریاچه ارومیه 26 سانتی‌متر افزایش یافت / 500 میلیون مترمکعب به حجم آب دریاچه افزوده شد
1397/10/11