برداشت‌های غیراصولی از چاه‌ها وضعیت دشت‌هاي میناب را بحرانی کرده است/ تدوین برنامه اصلاح الگوی کشت در شهرستان میناب
1397/03/13