کاهش ذخیره 20 درصدی آبخوان‌های استان گلستان
1397/01/15