ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب استان خراسان شمالی در سال 97 به بیش از دو برابر افزایش می‌یابد
1396/12/28