تمامی شهرها و استان‌های کشور نیروگاه تجدیدپذیر دارند/ با 5 میلیون تومان سرمایه وارد عرصه ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر شوید/ هزار نیروگاه کوچک مقیاس کیلوواتی در کشور فعال است
1396/12/15