خدمت‌رسانی آبفای مشهد به 27 میلیون زائر رضوی
1396/12/15