صرفه‌جويي 412 ميليون ليتري مصرف آب با توليد برق تجدیدپذیر/ کاهش 1291 هزار تني انتشار گازهاي گلخانه‌ای با کمک انرژی‌های نو/ تولید 1870 میلیون کیلووات ساعت برق از منابع تجدیدپذیر
1396/12/13